035 - 693 9000

Interview Lucienne van der Geld

Als je niets regelt leef je na je dood door op Facebook en andere sociale media. Soms met pijnlijke gevolgen voor de mensen die van je houden. Je nabestaanden kunnen niet eenvoudig je account verwijderen of wijzigen. Hiervoor is sinds vandaag een nieuwe dienst: De Sociale Media Executeur. Een gesprek met Lucienne van der Geld.