035 - 693 9000

Gaan jouw familiefoto’s in de cloud verloren
omdat niemand ze kan benaderen..?

Klik hier om je online-executeur te benoemen

Zijn jouw computer, tablet en telefoon na overlijden
onbruikbaar omdat niemand het wachtwoord kent?

Klik hier om je online-executeur te benoemen

Veel gestelde vragen

Wat is een executeur?

De executeur testamentair is een persoon die in een testament is aangewezen om de erfenis zelfstandig af te handelen. De executeur handelt dan namens de erfgenamen om alle zaken rondom de afwikkeling van de erfenis te regelen. De executeur moet lopende zaken afronden en de schulden van de erfenis voldoen. Voor zover het nodig is om de schulden van de erfenis te voldoen kan de executeur ook goederen uit de erfenis namens de erfgenamen verkopen.

Het benoemen van een executeur zorgt in het algemeen voor een snellere en meer efficiëntere afwikkeling van de erfenis aangezien niet voor alle formaliteiten de handtekeningen van de erfgenamen nodig zijn. De executeur heeft het voortouw in de afwikkeling en kan daardoor onenigheid bij de afwikkeling van de erfenis voorkomen.

De executeur is niet bevoegd om de erfenis te verdelen. Dit kan alleen door de erfgenamen gebeuren. Wel is het mogelijk dat de executeur extra bevoegdheden worden gegeven in het testament.

Wat is een online-executeur?

RijksBredius Notarissen biedt je de mogelijkheid om een online-executeur te benoemen. Je wijst iemand aan die je helemaal vertrouwt en je geeft diegene de specifieke taak om na je overlijden al je online accounts op te heffen. Ook kun je de online-executeur vragen om van bijvoorbeeld jouw Facebookaccount een tijdelijke herdenkingspagina te maken. De online-executeur mag dezelfde persoon zijn als de gewone executeur, maar je mag ook iemand anders benoemen.

Om ervoor te zorgen dat de online-executeur over de juiste online gegevens kan beschikken, dien je een digitale kluis aan te maken. In deze kluis bewaar je al jouw online gegevens zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en (pin)codes. Na je overlijden krijgt de online-executeur toegang tot deze kluis en kan hij je wensen uitvoeren met betrekking tot je online nalatenschap, zoals het opheffen van accounts of het tijdelijk beheren. Alle financiële gegevens kan de online-executeur direct aan de gewone executeur verstrekken.

Wat is het verschil tussen een social-media-executeur en een online-executeur?

Er zijn al enkele notarissen die aanbieden een social media executeur te benoemen. De bevoegdheid van de online-executeur die RijksBredius Notarissen in het leven heeft geroepen gaat veel verder.

Er is in de online wereld namelijk veel meer af te handelen dan uitsluitend je social media. Steeds meer instanties corresponderen uitsluitend online en niet meer op papier. Als je nergens vastlegt waar je bepaalde zaken geregeld hebt, is de kans groot dat niemand hier meer achter komt (of pas na heel veel tijd en moeite).

Wat is een executele?

Met executele wordt het geheel aan werkzaamheden bedoeld die de executeur moet verrichten om een nalatenschap af te wikkelen.

In de verklaring van executele wordt vastgelegd wie er is overleden en wie als executeur bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Met de verklaring van executele in de hand kan de executeur aan diverse instanties aantonen dat hij bevoegd is te handelen.

Wat is een verklaring van erfrecht?

De verklaring van erfrecht is een notariële akte die een belangrijke rol speelt bij de afwikkeling van een nalatenschap. In deze verklaring staat in principe wie er overleden is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel. Ook staat er in deze verklaring wie er bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken.

Deze verklaring is vaak noodzakelijk om bij een bank of verzekeraar als erfgenaam een uitbetaling van bepaalde gelden op te kunnen eisen. Allerlei instanties gaan uit van de juistheid van deze verklaring. De verklaring van erfrecht is eigenlijk een onmisbaar document om tot een goede afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Wat is een testament?

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die je achterlaat wanneer je overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder je erfgenamen. In een testament kunt u aangeven wie jouw erfgenamen zijn, welk deel zij krijgen en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen (de executeur). Heb je geen testament dan bepaalt de wet wie jouw erfgenamen zijn. De erfgenamen zijn dan gezamenlijk bevoegd de nalatenschap af te wikkelen.

Wie benoem ik tot online-executeur?

Je kunt zelf kiezen wie je tot online-executeur wilt benoemen. Het is wel belangrijk dat je vertrouwen in die persoon hebt. Hij of zij is degene die jouw laatste wil moet uitvoeren. Daarnaast is belangrijk welke kennis/expertise hij heeft. Verder is het van belang dat de executeur voldoende tijd voor heeft voor het uitvoeren van de executele en liefst ook ervaring heeft op het gebied van social media, online accounts etc.
Je kunt bijvoorbeeld een familielid, vertrouwenspersoon, notaris, accountant of een SCE-executeur benoemen. Het is aan te raden om, voordat je in je testament een executeur opneemt, met hem of haar goed te overleggen wat je precies verwacht.
Niet alleen kan een persoon tot online-executeur worden benoemd, maar ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting). Niet iedereen kan online-executeur worden. Bijvoorbeeld een minderjarige, iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld of die failliet is verklaard, kan geen online-executeur zijn.