035 - 693 9000

Gaan jouw familiefoto’s in de cloud verloren
omdat niemand ze kan benaderen..?

Klik hier om je online-executeur te benoemen

Zijn jouw computer, tablet en telefoon na overlijden
onbruikbaar omdat niemand het wachtwoord kent?

Klik hier om je online-executeur te benoemen

Veel gestelde vragen

Wat is een executeur?

De executeur testamentair is een persoon die in een testament is aangewezen om de erfenis zelfstandig af te handelen. De executeur handelt dan namens de erfgenamen om alle zaken rondom de afwikkeling van de erfenis te regelen. De executeur moet lopende zaken afronden en de schulden van de erfenis voldoen. Voor zover het nodig is om de schulden van de erfenis te voldoen kan de executeur ook goederen uit de erfenis namens de erfgenamen verkopen.

Het benoemen van een executeur zorgt in het algemeen voor een snellere en meer efficiëntere afwikkeling van de erfenis aangezien niet voor alle formaliteiten de handtekeningen van de erfgenamen nodig zijn. De executeur heeft het voortouw in de afwikkeling en kan daardoor onenigheid bij de afwikkeling van de erfenis voorkomen.

De executeur is niet bevoegd om de erfenis te verdelen. Dit kan alleen door de erfgenamen gebeuren. Wel is het mogelijk dat de executeur extra bevoegdheden worden gegeven in het testament.

Wat is een online-executeur?

RijksBredius Notarissen biedt je de mogelijkheid om een online-executeur te benoemen. Je wijst iemand aan die je helemaal vertrouwt en je geeft diegene de specifieke taak om na je overlijden al je online accounts op te heffen. Ook kun je de online-executeur vragen om van bijvoorbeeld jouw Facebookaccount een tijdelijke herdenkingspagina te maken. De online-executeur mag dezelfde persoon zijn als de gewone executeur, maar je mag ook iemand anders benoemen.

Om ervoor te zorgen dat de online-executeur over de juiste online gegevens kan beschikken, dien je een digitale kluis aan te maken. In deze kluis bewaar je al jouw online gegevens zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en (pin)codes. Na je overlijden krijgt de online-executeur toegang tot deze kluis en kan hij je wensen uitvoeren met betrekking tot je online nalatenschap, zoals het opheffen van accounts of het tijdelijk beheren. Alle financiële gegevens kan de online-executeur direct aan de gewone executeur verstrekken.

Wat is het verschil tussen een social-media-executeur en een online-executeur?

Er zijn al enkele notarissen die aanbieden een social media executeur te benoemen. De bevoegdheid van de online-executeur die RijksBredius Notarissen in het leven heeft geroepen gaat veel verder.

Er is in de online wereld namelijk veel meer af te handelen dan uitsluitend je social media. Steeds meer instanties corresponderen uitsluitend online en niet meer op papier. Als je nergens vastlegt waar je bepaalde zaken geregeld hebt, is de kans groot dat niemand hier meer achter komt (of pas na heel veel tijd en moeite).

De online-executeur krijgt na je overlijden toegang tot de digitale kluis waarin je al je gebruikersprofielen met gebruikersnamen en wachtwoorden hebt opgeslagen.

Denk bij de inhoud van je digitale kluis ook aan toegangscodes voor telefoons, laptops en tablets. De code van het alarm van de woning. Een overzicht van de banken waar je bankiert. Een overzicht van de verzekeringen. Wat gebeurt er met de foto’s en documenten in de cloud?

Eigenlijk alles wat nodig is voor de afwikkeling van jouw nalatenschap krijgt de online-executeur in handen.

Het grote voordeel van de digitale kluis is dat deze je bij leven zelf ook veel voordeel biedt. Je doet met zoveel instanties zaken dat het bijna onmogelijk is om alle gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden.

Wat is een executele?

Met executele wordt het geheel aan werkzaamheden bedoeld die de executeur moet verrichten om een nalatenschap af te wikkelen.

In de verklaring van executele wordt vastgelegd wie er is overleden en wie als executeur bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Met de verklaring van executele in de hand kan de executeur aan diverse instanties aantonen dat hij bevoegd is te handelen.

Wat is een verklaring van erfrecht?

De verklaring van erfrecht is een notariële akte die een belangrijke rol speelt bij de afwikkeling van een nalatenschap. In deze verklaring staat in principe wie er overleden is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel. Ook staat er in deze verklaring wie er bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken.

Deze verklaring is vaak noodzakelijk om bij een bank of verzekeraar als erfgenaam een uitbetaling van bepaalde gelden op te kunnen eisen. Allerlei instanties gaan uit van de juistheid van deze verklaring. De verklaring van erfrecht is eigenlijk een onmisbaar document om tot een goede afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Wat is een testament?

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die je achterlaat wanneer je overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder je erfgenamen. In een testament kunt u aangeven wie jouw erfgenamen zijn, welk deel zij krijgen en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen (de executeur). Heb je geen testament dan bepaalt de wet wie jouw erfgenamen zijn. De erfgenamen zijn dan gezamenlijk bevoegd de nalatenschap af te wikkelen.

Wat kan ik allemaal met een digitale kluis?

In de digitale kluis kun je de inloggegevens van al je accounts en belangrijke documenten veilig opslaan. Je hebt zelf altijd toegang tot de kluis. Je kunt op ieder gewenst moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen, en wachtwoorden terugzoeken. Wanneer je wachtwoorden van je accounts wijzigt, sla je die gewijzigde wachtwoorden ook in de digitale kluis op. Op die manier gaan je inloggegevens nooit verloren, maar worden ze veilig bewaard en zijn ze altijd voor jou bereikbaar. Dat is veel veiliger dan wanneer je die gegevens zelf in je computer opslaat. Je computer kan immers crashen, en dan ben je die gegevens kwijt. Dat is bij een digitale kluis uitgesloten.

Digitale sleutel bij je notaris

Je notaris bewaart voor jou een tweede digitale sleutel van je digitale kluis. Hiermee kan hij jouw accounts en belangrijke documenten vrijgeven aan je erfgenamen wanneer je komt te overlijden. Jouw online-executeur heeft daarmee toegang tot je accounts en kan deze opheffen of bewerken. Daarmee voorkom je dat jouw profielen en gegevens nog jarenlang op internet blijven staan.

Wat kun je allemaal opslaan?

Je bent helemaal vrij op te bepalen wat je opslaat. De gegevens in de kluis zijn van jou en niemand anders heeft toegang. Denk bijvoorbeeld aan je Facebookaccount, verzekeringspolissen, garantiebewijzen, e-tickets van je geboekte vakantie en notariële stukken. Als je ondernemer bent, dan kun je ook je zakelijke accounts opslaan.

Wie benoem ik tot online-executeur?

Je kunt zelf kiezen wie je tot online-executeur wilt benoemen. Het is wel belangrijk dat je vertrouwen in die persoon hebt. Hij of zij is degene die jouw laatste wil moet uitvoeren. Daarnaast is belangrijk welke kennis/expertise hij heeft. Verder is het van belang dat de executeur voldoende tijd voor heeft voor het uitvoeren van de executele en liefst ook ervaring heeft op het gebied van social media, online accounts etc.
Je kunt bijvoorbeeld een familielid, vertrouwenspersoon, notaris, accountant of een SCE-executeur benoemen. Het is aan te raden om, voordat je in je testament een executeur opneemt, met hem of haar goed te overleggen wat je precies verwacht.
Niet alleen kan een persoon tot online-executeur worden benoemd, maar ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting). Niet iedereen kan online-executeur worden. Bijvoorbeeld een minderjarige, iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld of die failliet is verklaard, kan geen online-executeur zijn.

Hoe veilig is de digitale kluis?

Voor het verkrijgen van toegang tot de digitale kluis van Dataplaza wordt er samengewerkt met A.E.T. Europe B.V. (AET).
AET is een leverancier van beveiligingsoplossingen en heeft oplossingen geleverd voor bijvoorbeeld de Rijkspas (authenticatie- en identificatiepas voor alle rijksambtenaren). De digitale kluis maakt gebruikt van AET’s ConsentID Authenticatie Platform (ConsentID).

ConsentID maakt het mogelijk dat een smartphone of tablet ook kan worden gebruikt als drager van je digitale identiteit. Met behulp van deze digitale identiteit kan men bijvoorbeeld veilig inloggen op een website en documenten ondertekenen. ConsentID werkt op basis van versleutelde berichten, waarbij de gebruiker zich op een veilige manier kan authenticeren en toestemming kan geven middels een digitale handtekening via de smartphone of tablet, beveiligd door een PIN-code die per keer opnieuw moet worden ingetoetst. Aangezien ConsentID een zeer hoog beveiligingsniveau biedt en tevens zeer eenvoudig is te bedienen heeft Dataplaza voor deze oplossing gekozen voor het verkrijgen van toegang tot de gegevens van de consument.

Belangrijke begrippen

Toegang:

Alleen de gebruiker heeft toegang tot de gegevens in de digitale kluis. Niemand anders. Ook medewerkers van Dataplaza of RijksBredius Notarissen hebben geen toegang tot deze gegevens.

Wachtwoordbeleid:
Het door gebruikers ingevoerde wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen. Dit wachtwoord wordt ook gebruikt voor versleuteling van de documenten en privé-gegevens. Dit wachtwoord is alleen bij de gebruiker bekend.

Data encryptie:
Alle opgeslagen gegevens zijn beveiligd met Advanced Encryption Standard (AES).

Verbinding:
De verbinding met de digitale kluis vindt plaats via HTTPS. Voor het beveiligen van de verbinding wordt gebruik gemaakt van een VeriSign Class 3 Extended Validation SSL CA certificaat. Je kunt dit controleren door de adresbalk in je browser te bekijken. Hier zul je een groene balk treffen met een gesloten slot:
Hierdoor ben je ervan verzekerd dat de communicatie tussen jou en de digitale kluis optimaal beveiligd is.

De actuele beveiligingsspecificaties zijn te vinden op de website van Dataplaza.

Wat gebeurt er als je RijksBredius opdracht geeft een online-executeur te benoemen?

 1. Zodra je op de website het opdrachtformulier hebt ingevuld ontvangt ons kantoor een bericht.
 2. Je ontvangt van ons een bevestiging per e-mail met een handleiding voor Dataplaza.
 3. Kort hierna maken wij een account voor je aan bij Dataplaza.
 4. Dataplaza stuurt een e-mail met het verzoek je account te activeren. Lees de instructies van Dataplaza goed en volg ze op.
 5. Wij kunnen zien of je account geactiveerd is. Let op: wij kunnen niet in het account (mee)kijken, wij zien uitsluitend of deze geactiveerd is of niet.
 6. Na activatie van het Dataplaza-account verloopt de komende correspondentie via de beveiligde omgeving van Dataplaza. Je ontvangt van ons een vragenlijst waarop je een aantal gegevens dient in te vullen die wij nodig hebben voor het opstellen van de akte.
 7. Zodra wij de vragenlijst hebben ontvangen wordt de akte opgesteld waarin je de online-executeur aanwijst.
 8. Je ontvangt bericht zodra het concept van deze akte klaar staat in Dataplaza.
 9. Als je het eens bent met het concept kan je telefonisch contact opnemen voor een afspraak. De akte dient in aanwezigheid van de notaris op ons kantoor ondertekend te worden. De notaris maakt bij het Centraal Testamenten Register een aantekening van het bestaan van deze akte.
 10. Na het ondertekenen ontvang je in de omgeving van Dataplaza een digitaal afschrift van de akte.
 11. Ons werk zit er nu op, nu is het aan jou ervoor te zorgen dat alle gegevens in de digitale kluis komen. Alle wachtwoorden, gebruikersnamen, pincodes en andere gegevens die van belang zijn om een nalatenschap af te wikkelen dienen in de kluis te komen.
 12. Tot slot is het zorg om zowel je offline als je online leven zo lang mogelijk gezamenlijk aan te houden, maar dat spreekt vanzelf.

Wat gebeurt er na je overlijden?

 1. Na je overlijden zullen je nabestaanden contact opnemen met een notaris.
 2. De notaris controleert het Centraal Testamenten Register. Hiervoor heeft hij de akte van overlijden nodig.
 3. In dit register worden alle testamenten geregistreerd en zo komt ook het testament naar voren waarin je de online-executeur hebt benoemd.
 4. De door jouw benoemde persoon zal toegang krijgen tot de digitale kluis, je online nalatenschap afhandelen en de wensen uitvoeren die je hebt vastgelegd.

Klik hier om nu een online-executeur te benoemen.