035 - 693 9000

Verwijderen online accounts is tijdrovende klus

De eenvoud waarmee online accounts (zoals de social media-accounts voor Facebook, Twitter en Google maar ook die voor transactiegerichte websites als AH, BOL, etc.) aangemaakt kunnen worden, staat vaak in schril contrast met het opheffen daarvan: vanwege onduidelijke procedures kost het veel moeite om een account weer op te heffen (áls het al mogelijk is…).