035 - 693 9000
Cookies en privacy-statement

 

Privacy statement

RijksBredius Netwerk Notarissen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doet RijksBredius Netwerk Notarissen met uw gegevens?

RijksBredius Netwerk Notarissen verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over actueel nieuws. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als relatie van RijksBredius Netwerk Notarissen heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten, nieuwe en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar info@notarisrb.nl of een brief naar RijksBredius Netwerk Notarissen, Brediusweg 16, 1401 AG Bussum.

RijksBredius Netwerk Notarissen verkoopt uw gegevens niet

RijksBredius Netwerk Notarissen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst uit te voeren (bijvoorbeeld levering van producten). RijksBredius Netwerk Notarissen zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Cookies

De RijksBredius Netwerk Notarissen website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. RijksBredius Netwerk Notarissen maakt gebruikt van cookies op haar website om:

  • Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek
  • Het delen van informatie op Social Media mogelijk te maken
  • De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan uw interesses
  • RijksBredius Netwerk Notarissen gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.

Voor het gebruik van Google Analytics geldt:

  • Hiertoe is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
  • Alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt;
  • ‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld.

Daarnaast maken wij (soms) voor onze website gebruik van Google- en Facebook Remarketing campagnes. Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze website hebben getoond, op andere websites die deel uitmaken van het Google- en Facebook Display Netwerk gepersonaliseerde (reclame) boodschappen te tonen. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde (reclame)boodschappen interessanter is dan reclame-uitingen die dit niet hebben. Het weergeven van deze reclame-boodschappen gebeurt ook op basis van een cookie-technologie, echter wel volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Mocht u geen prijs stellen op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van deze afmeldlink van Google.

Cookie keuze aanpassen?

Wilt u de reeds geplaatste cookies verwijderen, dan kunt u dat zelf doen via uw browser. Meer informatie hierover vind u op deze link van de Consumentenbond.

RijksBredius Netwerk Notarissen heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van RijksBredius Netwerk Notarissen zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. RijksBredius Netwerk Notarissen kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan RijksBredius Netwerk Notarissen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. RijksBredius Netwerk Notarissen is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. RijksBredius Netwerk Notarissen heeft geen zeggenschap over deze websites noch is RijksBredius Netwerk Notarissen verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.